W Polsce dopuszczono lek wspomagający leczenie koronawirusa

1 min


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o dodaniu nowego wskazania terapeutycznego dla leku Arechin. Będzie nim leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami.

Dnia 13 marca 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Arechin (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego:

„Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A.


0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments