Prawie 9 mln zł. na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin z subregionu radomskiego

1 min


Do gmin z subregionu radomskiego trafi ponad 8,7 mln zł w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci z subregionu radomskiego.

Stara Błotnica, Szydłowiec, Promna, Chotcza, Radzanów i Przysucha to sześć gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą na budowę systemów kanalizacji sanitarnej, zbiornika wody uzdatnionej, sieci wodociągowej czy kanalizacji zagrodowej. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta – informuje Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Nazwa beneficjentaTytuł projektuKwota pomocy
Gmina Stara BłotnicaBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów, dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów1 933 870 zł
Gmina SzydłowiecBudowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa1 999 957 zł
Gmina PromnaBudowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Promna1 995 426 zł
Gmina ChotczaBudowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Chotcza oraz budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siekierka Stara921 616 zł
Gmina RadzanówBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola gmina Radzanów748 487 zł
Gmina i Miasto PrzysuchaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowicach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów1 105 441 zł

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments