Ponad 5,6 mln złotych dla gmin z subregionu płockiego

1 min


Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do gmin z Mazowsza z subregionu płockiego trafi w sumie ponad 5,6 mln zł w ramach PROW 2014 – 2020. Wczoraj umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Gostynin, Bodzanów, Rościszewo, Brudzeń Duży, Mochowo i Bulkowo to sześć spośród 45 mazowieckich gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno – kanalizacyjne.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 6 z subregionu płockiego.

L.p.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Kwota pomocyPowiat
1.

Gmina Gostynin

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów

803 750 złgostyniński
2.

Gmina Bodzanów

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów

1 658 262 złpłocki
3.

Gmina Rościszewo

Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo

391 441 złsierpecki
4.

Gmina Brudzeń Duży

Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II

1 999 828 złpłocki
5.

Gmina Mochowo

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo-etap IV

61 713 zł sierpecki
6.

Gmina Bulkowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I

768 125 zł płocki

Razem

5 683 119 zł  

 


0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments