Kościół zezwala na dyspensę od mszy. Do 29 marca nieobecność na niedzielnym nabożeństwie nie będzie grzechem

1 min


W czwartek 12 marca Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski poinformowała wiernych o decyzji o wprowadzeniu środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Episkopat zachęca do przyjmowania komunii na rękę i zaleca rezygnację z napełniania kropielnic wodą święconą.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej do 29 marca nie jest grzechem.

„Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe” – napisano w komunikacie.

Do 29 marca podczas mszy znak pokoju należy przekazywać bez podawania rąk, należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie – infromuje Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Zaleciła też rezygnację z napełniania kropielnic wodą święconą.

Episkopat informuje, że w czasie liturgii w kościołach należy przestrzegać następujących zasad:

  • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  • zachęca do przyjmowania Komunii Świętej na rękę,
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy – bez podawania rąk,
  • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  • rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

„Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym Episkopat zachęca wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, polecając kapłanom, aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, duszpasterze zatroszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.


0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments