Funkcjonariusze KAS pomogli leżącej na ulicy 75-latce

1 min


Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej pomogli 75-letniej kobiecie leżącej na ulicy z podejrzeniem złamania ręki. Uczestniczyli również
w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia drogowego.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego: asp. Maciej Tura oraz st. rew. Przemysław Grudzień, podczas pełnienia służby mijali jedno ze skrzyżowań w Radomiu, kiedy dostrzegli przewracającą się kobietę. Natychmiast zatrzymali się. Udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali Pogotowie Ratunkowe.

Po przyjeździe służb medycznych okazało się, że 75-letnia kobieta ma złamaną rękę. Została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.

Kolejne zdarzenie, w którym nieodzowna była pomoc mundurowych mazowieckiej KAS miało miejsce na drodze krajowej nr 7. Funkcjonariusze st. rachm. Igor Grzymkowski i st. rew. Paweł Śmigrocki w trakcie działań kontrolno-patrolowych, zobaczyli leżący w rowie samochód ciężarowy. Natychmiast ustawili za miejscem zdarzenia radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i zajęli się kierowcą. Sytuacja była groźna, bowiem ze zbiorników pojazdu wyciekało paliwo. Funkcjonariusze MUCS powiadomili o zdarzeniu dyspozytora numeru alarmowego, który wezwał jednostki Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni zaopiekowali się kierowcą, natomiast funkcjonariusze Straży Pożarnej porządkowaniem miejsca zdarzenia. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło, w wyniku pęknięcia przedniej opony pojazdu.

Funkcjonariusze mazowieckiej KAS w codziennej pracy spotykają się z różnymi nagłymi sytuacjami, a te wydarzenia są kolejnym dowodem na ich profesjonalizm i gotowość niesienia pomocy innym.


0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments