Czy koronawirus miał wpływ na statystyki umieralności w Polsce i na Mazowszu? Sprawdziliśmy.

1 min


Przyjrzeliśmy się statystykom zgonów zarejestrowanych w pierwszych kwartałach lat 2017-2020 w województwie mazowieckim oraz w Polsce. Dane gromadzone są przez Ministerstwo Cyfryzacji, a pochodzą z Rejestru Stanu Cywilnego. Czy epidemia lub utrudnienia w dostępie do opieki zdrowotnej znajdują odzwierciedlenie w statystykach?

Dane uspokajają,  ponieważ na przestrzeni ostatnich lat liczba zgonów pozostaje na porównanym poziomie. Nie odnotowano znaczących wahnięć w górę, co więcej, w większości przypadków odnotowano spadki wobec lat ubiegłych.

W Polsce w pierwszym kwartale 2020 r. zmarły 108 552 osoby, w pierwszym kwartale roku 2019 zmarłych było o blisko 3 000 więcej, bo 111 518 osób. Porównywalny okres roku 2018 to 116 689 zgonów, zaś w roku 2017 pierwszy kwartał przyniósł 116 032 zgony.

Jak wygląda sytuacja na Mazowszu?

Pozytywne wieści płyną również z województwa mazowieckiego, gdzie pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł najmniejszą liczbę zgonów od 2017 r.

W pierwszych miesiącach br. zmarło w naszym województwie 15 627 osób, w analogicznych miesiącach roku 2019 zmarło 15 847 mieszkańców. W tym samym okresie lat 2018 i 2017 liczba zgonów na Mazowszu przekraczała 16 000 osób.

Informacje, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji na podstawie danych z Rejestru Stanu Cywilnego, prezentujemy w tabeli:

Liczba zgonów w Polsce w wybranych okresach w latach 2017-2020

 

Wszystkie urzędy stanu cywilnego
okres zgonuRok
2017201820192020
luty37 08036 38235 207
marzec41 78736 11736 782
kwiecień34 63933 61333 675
I kwartał116 032116 689111 518108 522

 

Województwo mazowieckie
okres zgonuRok
2017201820192020
luty5 1975 0095 146
marzec5 8985 2725 337
kwiecień5 0314 9664 921
I kwartał16 73516 62715 84715 627

 


0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments