78. rocznica przekształcenia ZWZ w Armię Krajową

2 min


14 lutego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową oraz 77. rocznicę utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Podczas uroczystości Wojewoda Mazowiecki przeczytał list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz złożył kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Piątkowe obchody powstania 78. rocznicy Armii Krajowej rozpoczęły się od wystawienia warty honorowej oraz wprowadzenia wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych. W hołdzie żołnierzom AK, zgromadzeni goście przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie odśpiewali hymn Rzeczpospolitej Polskiej.

Szefowa Kancelarii Sejmu Minister Agnieszka Kaczmarska odczytała list w imieniu Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przeczytał list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. – Oddajemy dziś hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej. Chylimy przed nimi czoła. Zawdzięczamy Im naszą wolność i etos odważnej walki o wartość, która łączy wszystkich Polaków – niepodległą Ojczyznę. Organizatorom i uczestnikom dzisiejszej uroczystości dziękuję za podtrzymywanie pamięci o bohaterach naszego narodu. Chcemy zachować tę historię i przekazać ją kolejnym pokoleniom jako cenną część polskiej tożsamości. – napisał Premier Mateusz Morawiecki.

Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski przeczytał list okolicznościowy od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wygłosił okolicznościowe przemówienie.

– Za to Wam, Żołnierze Armii Krajowej dzisiaj dziękujemy, że jesteście z nami, że dajecie świadectwo, że nie przestajecie być nauczycielami, jak służyć Polsce i jak Polskę kochać. – powiedział Jan Kasprzyk do Weteranów podczas uroczystości.

Tadeusz Filipkowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w swoim przemówieniu podkreślił, że należy pielęgnować pamięć o historii naszego kraju w następnych pokoleniach.

W hołdzie żołnierzom AK Wojewoda Mazowiecki złożył wieniec przed pomnikiem. Uroczystość zakończyła się odegraniem utworu „Modlitwa obozowa”.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Szefowa Kancelarii Sejmu Minister Agnieszka Kaczmarska, Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Leszek Żukowski oraz Tadeusz Filipkowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Korzenie Armii Krajowej sięgają zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współudziale Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Stała się ona zalążkiem rozbudowanego później Państwa Podziemnego. SZP została przekształcona w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie.

Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot – do 30 czerwca 1943 r., Tadeusz Komorowski ps. Bór – do 2 października 1944 r., Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek – do 19 stycznia 1945 r. Dowódca AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych.

22 stycznia 1943 r. gen. Stefan Rowecki wydał rozkaz o utworzeniu Kedywu AK, czyli Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Celem było „uporządkowanie odcinka walki czynnej”. Kedyw, którego pierwszym dowódcą został gen. Emil Fieldorf „Nil”, przejął wszystkie zadania walki bieżącej. Podporządkowano mu dotychczas istniejące organizacje, w tym dwie największe – Związek Odwetu i „Wachlarz”. Kedyw miał trzy główne zadania: sabotaż i dywersję, terror i odwet wobec okupanta oraz obronę społeczeństwa.


0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments